петък, 8 ноември 2013 г.

Петър Канев - Отвъд смъртта - Поезията на Димитър Воев

http://www.youtube.com/v/eYd8RqOVNlY?version=3&autohide=1&showinfo=1&feature=share&autohide=1&attribution_tag=53fXye0wtRpPbjyUPyjQIw&autoplay=1