петък, 22 март 2013 г.

Място за бъдеще в НБУ

Кръгла маса “Устойчиво развитие в Природен парк Витоша“ - отчет на работните групи от пътуващ семинар “Непознатата Витоша” по проект “Университет на открито”

На 29 и 30 май 2010 година беше осъществен първият пътуващ семинар “Непознатата Витоша” по проект “Университет на открито” на Нов български университет, Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” и Дирекция на Природен парк Витоша. Една от основните задачи на проекта Университет на открито е подобряването и създаване на нова визия на входовете към най-стария природнен парк на Балканския полуостров - Витоша. За опознаване на входовете към парка студентите и преподавателите се разделиха на няколко работни групи. Една част от тях (бъдещи архитекти и културолози) посетиха непознатата южна страна на Витоша - селата Боснек и Чуйпетлово, а друга част се включиха в почистването на парка, организирано от WWF Дунавско-карпатска програма по случай деня на природните паркове, както и в различин дейности във и около кв. Драгалевци.
Работните групи се събраха следобед заедно в хижа Звездица, където презентираха и обсъдиха съвместно с представители на Дирекцията на Природен прак Витоша наблюденията си и извършените от тях до момента дейности по проекта в рамките на учебните им програми, стажове и практики.За уточняване на тази задача в хижа Звездица бе проведена кръгла маса “Устойчиво развитие в Природен парк Витоша“, открита от директора на парка инж. Тома Белев. Петър Канев от Софийско гражднаско сдружение “Щастливеца” подкани участниците от различните депаратаменти и специалности да споделят първите резултати от наблюдениията си и от практическата си и учебна дейност в парк Витоша.
Задачата на студентите от специалности Политически науки, Международни отношения и Масови комуникации на Нов български университет и стажанти в Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” беше да проучат бита и отношението към планината на местни хора от кв. Драгалевци. Ръководител на групата беше ас. Христо Бонев, докторант от Департамент Масови комуникации на НБУ:
Третата група студенти - стажанти в СГС-Щастливеца от стаж “Култура на бъдещето - проекти и практики на устойчиво развитие” имаше задача да интервюират хижари и хотелиери в района на местността Златните мостове. Ръководител на групата беше Томислава Гецова от CVS-България, студент от специалност културология на СУ “Св. Климент Охридски”:
Четвъртата група беше от представители и стажанти на Софийско гражднаско сдружение “Щастливеца” и имаше за задача обследване на входовете към парк Витоша от кв. Драгалевци и на културно-историческото наследство в Драгалевския манастир. Ръководител на групата беше д-р Петър Канев от Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”:
Петата група студенти имаше задача да се включат в дейностите за подпомагане на Дирекция на Природен парк Витоша, организирано от WWF Дунавско-карпатска програма по случай Денят на природните паркове. Групата беше разделена на две подгрупи - едната от студенти и преподаватели от специалности Екологичен мениджмънт и Управление на туризма от Департамент Икономика и бизнес администрация на Нов български университет с ръководители доц. Събина Ракарова и д-р Михаил Михайлов от НБУ, а другата отново студенти от специалност екологичен мениджмънт на НБУ, както и от стажанти в СГС-Щастливеца от специалност Международен алтернативен туризъм към Депаратамент Науки за земята и околната среда на НБУ, с ръководител Людмила Иванова от Управителния съвет на Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”. Част от студентите се включиха в почистването на парка, а други участваха в ремонт на дървен мост:

Мила Страшимирова - студент по Екологичен мениджмънт в НБУ: презентация за Природен парк Витоша - Университет на открито

На 29 и 30 май 2010 година беше осъществен първият пътуващ семенар “Непознатата Витоша” по проект “Университет на открито” на Нов български университет, Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” и Дирекция на Пиророден парк Витоша.
Една от основните задачи на проекта Университет на открито е подобряването и създаване на нова визия на входовете към най-стария природнен парк на Балканския полуостров - Витоша. За опознаване на входовете към парка студентите и преподавателите се разделиха на няколко работни групи. Работните групи се събраха следобед заедно в хижа Звездица, където презентираха и обсъдиха съвместно с представители на Дирекцията на Природен прак Витоша наблюденията си и извършените от тях до момента дейности по проекта в рамките на учебните им програми, стажове и практики.За уточняване на тази задача в хижа Звездица бе проведена кръгла маса “Устойчиво развитие в Природен парк Витоша”, открита от директора на парка инж. Тома Белев.
Студентката Мила Страшмирова от магистърска програма Екологичен мениджмънт към Департамент Икономика и бизнес администрация на Нов български университет представи прекрасна презентация за Природен парк Витоша, а изводите от доклада й бяха многократно цитирани, дори и на следващия ден:
July 8th, 2010 | Tags: АНАЛИЗИ, ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ - НБУ, ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗЕЛЕНА ИСТОРИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАМПАНИИ, ПЪТУВАЩ СЕМИНАР, ПЪТУВАЩ УНИВЕРСИТЕТ, СЕМИНАР-ДИСКУСИЯ, СТАЖ, СТУДЕНТИ АВТОРИ, СТУДЕНТСКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ, УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО НА ВИТОША, УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО, Устойчива Витоша, ЗА СТУДЕНТА, Витоша, Департамент Икономика и бизнес-администрация на НБУ, магистърска програма, Мила Страшимирова, Непознатата Витоша, Нов български университет, презентация, Природен парк "Витоша", хижа Звездица | Category: - НБУ: партньори, 2. В И Д Е О дневник, 3. Д Н Е В Н И К, 5. УНИВЕРСИТЕТЪТ | Subscribe to comments | Leave a comment | Trackback URL

Представяне на проект Университет на открито в аулата на НБУ

Уважаеми колеги и приятели!
Имам удоволоствието да Ви споделя, че най-накрая стартира проекта на СГС-Щастливеца, Природен парк Витоша и НБУ УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО.
По случай Деня на Земята
Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”,
Природен парк Витоша
и департаментите на НБУ:
Науки за Земята”, “Дизайн и архитектура”, “Масови комуникации”,
Политически мениджмънт и публични политики”, “Икономика и бизнес администрация”
в рамките на проект: “Университет на открито” бе проведена
Среща с инж. ТОМА БЕЛЕВ
директор на природен парк “Витоша”
Тук може да видите видео записа от откриването и представянето на проект Университет на откирто от Петър Канев от Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”:
Проект Университет на открито предвижда практическо интердисциплинарно икомплексно изучаване на процесите и явленията заедно от студенти и преподаватели от различни специалности на терен по време на практически дейности на територията на Природен парк Витоша:
Петър Канев представи също и резултатите, които се очакват при приключването на първия етап на проекта:
През следващата учебна година с епредвижда и втори етап на проекта:
Първата дейност на участниците в проекта на терен в Природенпарк Витоша ще бъде пътуващия семинар “Непознатата Витоша” по време на празника на Природните паркове - от 28 до 30 май 2010 г. - каза още Петър Канев:
April 18th, 2010 | Tags: АНАЛИЗИ, ДЕБАТИ НА БЪДЕЩЕТО, ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ - НБУ, ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛЕКЦИИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАМПАНИИ, Петър Канев, ПОДКРЕПА ОТ МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ НБУ, ПРАКТИКИ, СЕМИНАР-ДИСКУСИЯ, СТАЖ, УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО НА ВИТОША, УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, Витоша, НБУ, Нов български университет, Природен парк "Витоша", СГС-Щастливеца, Тома Белев | Category: - НБУ: партньори, 2. В И Д Е О дневник, 3. Д Н Е В Н И К, 5. УНИВЕРСИТЕТЪТ | Subscribe to comments | Leave a comment | Trackback URL

За климата и хората или българската следа в Копенхаген - ас. Радосвета Кръстанова, НБУ, СГС-Щастливеца - видеозапис

Радосвета Кръстанова открива първа част на семинара и дискусията За климата или хората или българската следа в Копенхаген, който се проведе в Нов български университет на 26 февруари 2010 г.
Събитието се проведе в рамките на фестивал Future Friendly, на кампания МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ и на проектХолистичен подход за намаляване на парниковите газове в България с подкрепата на Депаратменти Политически науки и Икономика и бизнес администрация на Нов Български Университет, Фонд за подкрепа на НПО в България към eea grants (Грантове та Европейското икономическо пространство), ФРМС, Фондация ЕкоОбщност и Норвежки университет за наука и технологии.
Радосвета Кръстанова откри втората част на събитието За климата и хората, под наслов Българската следа в Копенхаген. Втората част беше посветена на анализ на случилото се в Копенхаген през погледа на гражданите – Теодор Василев от Народно читалище “Бъдеще сега” и Вера Петканчин от “Граждани за Рила” споделиха своите преживявания от участието си в алтернативния граждански форум, който събра в датската столица близо 60000 граждани от всички краища на света. Дебатът започна с прожекция на филм за българското участие в Копенхаген и свободна дискусия по темата..
Семинарът и дискусията “За климата и хората. Българската следа в Копенхаген” имаха за цел да повдигнат въпросите:
Къде се намира България два месеца след Конференцията на ООН за климата в датската столица, която не успя да предложи обвързващо глобално споразумение за борба с климатичните промени? Какво да очакваме от новата надежда за постигане на съгласувани глобални действия - Климатичната конференция в Мексико сити, предвидена за края на 2010г.? Ще се запомни ли и с какво българското присъствие в Копенхаген ? Какви са последствията от климатичните промени за България и какви са мерките, предвидени от българската държава и правителство за противодействие на тези последици? Информирани ли е българското общество за най- значимия проблем на съвременността или отново се нареждаме сред изоставащите? Защо е необходимо да знаем повече, за да бъдем по-добри граждани?
Чуйте тук звукозаписът от дискусията с участниците от страна на българското природозащитно гражданско общество на срещата за климата в Копенхаген - впечатленията на Вера Петканчин (Граждани за Рила) и на Теодор Василев (читалище “Бъдеще сега”):
и дискусията:
Дискусията даде отговор на тези и на други интересни въпроси, свързани с най-голямото предизвикателство на нашето време.
March 16th, 2010 | Tags: climate change, Climate Justice, Future Friendly, NTNU, Гражданска компетентност, Място за бъдеще, алтерглобализъм, Алтернативен граждански форум за климата, ас. Радосвета Кръстанова, глобално гражданско общество, гражданско общество, Департамент Икономика и бизнес-администрация на НБУ, Департамент Политически науки в НБУ, Копенхаген, права на местното население, проект Холистичен подход за намаляване на парниковите газове в България, СГС-Щастливеца | Category: -Нов български университет, - ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, - УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ, Д Н Е В Н И К, За публикуване, На КИНО, УНИВЕРСИТЕТЪТ | Subscribe to comments | Leave a comment | Trackback URL

Природен парк Витоша - презентация на инж. Тома Белев

На първото събитие по проекта Университет на откирто , осъществяван от департаменти Икономика и бизенс администрация, Политически науки, Дизайн и архитектура и Масови комуникации на Нов български университет, Дирекция на Природен парк Витоша и Софийско гражднаско сдружение Щастливеца, директорът на парк Витоша инж. Тома Белев изнесе презентация за парка в аулата на Нов български университет пред студентите и партньорите в проекта. Цялата презентация, заснета от Иван Попов, можете да гледате тук:
Парк Витоша е първият природен парк на Балканския полуостров:
Българските държавни гори са последното икономическо богатство на държвата ни:
Най-успешният проект на Дирекцията на Природен парк Витоша се оказал и най-евтиният, а е довел до възстановяване на почти изчезнал местен вид:
Витоша е място, на което има много вода. Но промени в климата има, валежите намаляват, а гущери може да видите дори високо в планината, което означава, че времето трайно се е затоплило…
На Витоша до скоро са живеели три женски мечки с майките си, но едната е била убита миналата година от бракониери в с. Бистрица. Изчезне ли връзката Рила-Верила-Плана-Витоша, ще изчезнат всички едри бозайници във Витоша:
“Считаме, че трябва да се направи един подобен проект и аз разчитам много на университетите, защото човешкото познание, включително за Витоша, най-проучената територия, е малко.” - каза инж. Тома Белев, директор на Природен парк Витоша за проекта Университет на открито:
За съжаление в момента са твърде големи проблемите с градския транспорт за достигане на обикновения софиянец до Витоша. Това е, защото от Столична община се опитват да спрат потока от туристи до Витоша и да променят плановете за управление, за да създадат условия за застрояване в прака:
Проблемите със собствеността в територията на парка също са големи. Не по-малки са проблемите с българското посредничество при кандитастването и изпълнението на европейските оперативни програми:
Административните проблеми, свързани с изпълнението на европейските проекти от парк Витоша, за жалост, подозрително напомнят за прословутия параграф 22:
Университет на открито започва с разработване на концепция, проекти и реализация на нова визия на входовете към Природен прак Витоша:
April 30th, 2010 | Tags: Устойчива Витоша, Витоша, Департамент Икономика и бизнес-администрация на НБУ, Департамент Масови комуникации на НБУ, Департамент Политически науки в НБУ, НБУ: Департамент Дизаин и архитектура, Природен парк "Витоша", СГС-Щастливеца, Тома Белев, Университет на открито | Category: -Нов български университет, - ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, - ПЪТУВАЩ УНИВЕРСИТЕТ, - СТАЖ И РАБОТИЛНИЦИ, В И Д Е О, Д Н Е В Н И К, СЛОВО НА СЕДМИЦАТА, УНИВЕРСИТЕТЪТ | Subscribe to comments | Leave a comment | Trackback URL

За климата и хората: Проф. Фотев (НБУ) - Устойчиво развитие и климатична справедливост за България - видеозапис

Нов български университет на 26 февруари 2010 г.
Проф. Фотев (НБУ, Департамент Политически науки) участва в дискусията За климата и хората, Българската следа в Копенхаген. Втората част беше посветена на анализ на случилото се в Копенхаген през погледа на гражданите в алтернативния граждански форум, който събра в датската столица близо 60000 граждани от всички краища на света. Дебатът започна с прожекция на филм за българското участие в Копенхаген и свободна дискусия по темата.
Проф. Фотев представи автентичният смисъл на концепцията за устойчиво развитие в светлината на социалната й значимост и в контекста на гражданските искания за климатична справедливост за местните населения по света.
Проф. Фотев е участвал в изработването на Национална доктрина за устиойчиво развитие на Р България.
Събитието За климата и хората се проведе в рамките на фестивал Future Friendly, на кампания МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ и на проектХолистичен подход за намаляване на парниковите газове в България с подкрепата на Депаратменти Политически науки и Икономика и бизнес администрация на Нов Български Университет, Фонд за подкрепа на НПО в България към eea grants (Грантове та Европейското икономическо пространство), ФРМС, Фондация ЕкоОбщност и Норвежки университет за наука и технологии.
Семинарът и дискусията “За климата и хората. Българската следа в Копенхаген” имаха за цел да повдигнат въпросите:
Къде се намира България два месеца след Конференцията на ООН за климата в датската столица, която не успя да предложи обвързващо глобално споразумение за борба с климатичните промени? Какво да очакваме от новата надежда за постигане на съгласувани глобални действия - Климатичната конференция в Мексико сити, предвидена за края на 2010г.? Ще се запомни ли и с какво българското присъствие в Копенхаген ? Какви са последствията от климатичните промени за България и какви са мерките, предвидени от българската държава и правителство за противодействие на тези последици? Информирани ли е българското общество за най- значимия проблем на съвременността или отново се нареждаме сред изоставащите? Защо е необходимо да знаем повече, за да бъдем по-добри граждани?
Дискусията даде отговор на тези и на други интересни въпроси, свързани с най-голямото предизвикателство на нашето време.

За климата и хората - презентация на Георги С. Стефанов (WWF Дунавско-карпатска програма)

Презнетацията на Георги Стефанов от WWF Дунавско-карпатска програма, СГС-Щастливеца и кампания Мястоза бъдеще беше изнесена в Нов български университет на 26 февруари 2010 г. по време на семинара и дискусията За климата или хората или българската следа в Копенхаген. Събитието се проведе в рамките на фестивал Future Friendly, на кампания МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ и на проектХолистичен подход за намаляване на парниковите газове в България с подкрепата на Депаратменти Политически науки и Икономика и бизнес администрация на Нов Български Университет, Фонд за подкрепа на НПО в България към eea grants (Грантове та Европейското икономическо пространство), ФРМС, Фондация ЕкоОбщност и Норвежки университет за наука и технологии.
Георги Стефанов е завършил магистърска програма Международен алтернативен туризъм към Департамент Науки за Земята и околната среда в НБУ, работил е в различни природозащитни непревителствени организации, член е на Иноформационен и учебен център по екология, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”, активен участник в екипа на “Място за бъдеще”. Днес Георги Стефанов е експерт по промени в климата към WWF Дунавско-карпатска програма.
Презентацията на Георги Стефанов беше част от първа част на събитието За климата и хората, в която бяха очертани проблемите, свързани с промените в климата на глобално и локално ниво и ще открои политическия ангажимент на българската държава за съкращаване на парниковите емисии.

Представяне на книга “Място за бъдеще. Година първа” - покана

Драги съмишленици и приятели на Място за бъдеще!
От името на Софийско гражданско сдружение Щастливеца и от името на екипа на проект Място за бъдеще
имаме удоволствието да ви поканим на предстоящото
представяне на книгата ни:
Място за бъдеще. Година първа.
Сборник за гражданско участие и устойчиво развитие.
Събитието ще се проведе
на 30 септември, сряда
от 18,30 часа
в Център за култура и дебат Червената къща “Андрей Николов” - (гр. София, ул. Любен Каравелов № 15)
в зала “Пеша Николова” (на втория етаж)
Събитието се провежда в партньорство с Нов български университет, Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, община Чипровци и коалицията от природозащитни организации и граждански движения “За Да Остане Природа в България” , с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).
Сборникът “Място за бъдеще. Година първа” онагледява необходимостта да се научим да преоткриваме връзките между натура и култура, между религия и природа, между наука и образование, за да вникнем в дълбокия смисъл на термина “екология на човека”.

Всеки от вас ще може да получи екземпляр от книгата, да се полюбува на интересни видео-кадри от приключенията на Място за бъдеще, да се запознае с екипа и партньорите на проекта и с авторите на текстовете в сборника. Събитието ще включва изказвания за постигнатото през първата година на проекта ни, както и дискусия за бъдещето на Място за бъдеще. След края на официалната част ще имаме възможност да се опознаем в неформален разговор, отпивайки по глътка от прекрасното лопушанско вино от Западна Стара планина и вкусвайки по хапка от традиционната домашна торта на Място за бъдеще.
Нека заедно да си пожелаем бъдеще.
Сърдечни поздрави!

 

16.06.2009: Екологичната политика на следващото управление

Във връзка с предстоящите парламентарни избори
департамент “Политически науки” на Нов български университет,
коалиция „За да остане природа в България”
и проект “Място за бъдеще”
ви канят на
среща-дискусия
ЕКОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА НА СЛЕДВАЩОТО УПРАВЛЕНИЕ
на 16 юни 2009 г. от 11,20 до 13,20 ч.
в зала 310, корпус I , Нов български университет
С участието на: представители на политически партии, участващи в изборите, и на неправителствени организации и граждански природозащитни групи от коалиция „За да остане природа в България“
Модератор: доц. д-р Антоний Гълъбов
Дискутанти: доц. д-р Антоний Тодоров, инж. Тома Белев
На 16 юни в Нов български университет представители на политическите партии БСП (Борис Цветанов), ГЕРБ (Лорита Радева и Георги Костов), Синята коалиция (Христо Ангелчин), НДСВ, „Зелените“ (Андрей Ковачев) и ДПС откликнаха на поканата на неправителствените организации от коалиция „За да остане природа в България“ и департамент Политически науки на НБУ и ще участват в дискусия на тема „Екологичната политика на следващото управление“.
Природозащитното движение в България се обръща към всички политически партии с призив да работим заедно за изграждане на ясна и цялостна екологична политика на страната, каквато до момента липсва. Нашето желание е България да не е единствената страна в Европейския съюз без ангажименти за опазване на природното си богатство.
Преди изборите за Европейски парламент Коалицията изпрати на всички политически партии списък с най-належащите и болезнени проблеми в екологичната сфера – „10 точки“. Точките обхващат почти всички по-съществени проблеми на природозащитата: борба с корупцията, водеща до унищожаване на българската природа, и гарантиране на справедливо правораздаване по екологични казуси, планово опазване на биоразнообразието с участието на обществеността, ограничаване на строителството в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 и подпомагане на местните общности за развитие на малък и среден природосъобразен бизнес, защита и по-добро управление на българските гори, развитие на възобновяеми енергийни източници при съобразяване с Натура 2000, биоразнообразието и нуждата от енергийна независимост на индивидуалните домакинства и др. Те съдържат и конкретни стъпки и предложения на експерти, които да бъдат предприети за разрешаване на проблемите.
„Очакваме да чуем какви са приоритетите на българските политици за опазване на природата, както и да видим какви ангажименти ще поемат. Ние ще държим сметка и ще търсим решения“, казва Вера Петканчин от коалиция „За да остане природа в България“.
За контакти:
- от страна на коалиция „За да остане природа в България“: Надежда Максимова, 0885734377, nadezhda.mak -в- gmail.com
- за НБУ от страна на проект „Място за бъдеще”: д-р Петър Канев, 0894670050, petardkanev -в- gmail.com
Събитието се провежда в рамките на семинар „Политически дебати“ на департамент „Политически науки“ на НБУ, с любезното съдействие на експерти от коалиция „За да остане природа в България“ и на екипа на проект „Място за бъдеще“, осъществяван от Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“ и партньори и подпомогнат от Тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа (CEE Trust).
Видео запис от откриването на дискусията:
June 6th, 2009 | Tags: АНАЛИЗИ, ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ, ДЕБАТИ НА БЪДЕЩЕТО, ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ - НБУ, ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗЕЛЕНА ИСТОРИЯ, Място за бъдеще, ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАМПАНИИ, ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ НБУ, ПРИРОДОЗАЩИТНИ ГРУПИ, СЕМИНАР-ДИСКУСИЯ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, За да остане природа в България, Андрей Ковачев, възобновяеми източници, доц. Анна Кръстева, доц. Антоний Гълъбов, доц. Антоний Тодоров, Екологични политики, енергия от слънцето, Нов български университет, околна среда, ПП Зелените, Тома Белев | Category: - НБУ: партньори, 2. В И Д Е О дневник, 3. Д Н Е В Н И К, 4.АНАЛИЗИ и идеи, 5. УНИВЕРСИТЕТЪТ | Subscribe to comments | Leave a comment | Trackback URL

16.06: Екологичната политика на следващото управление - отгласи


Шест партии присъстваха на дискусия на тема „Екологичната политика на следващото управление”, състояла се вчера, 16.06.2009, в Нов български университет. БСП, Синята коалиция, ПП ГЕРБ, ПП Зелените, ПП Лидер и ПП Другата България представиха ангажиментите си по отношение на опазване на горите и биоразнообразието. Представител на НДСВ нямаше въпреки поетия ангажимент – оказа се, че единствения им специалист по екологична политика е извън София.
Тук можете да чуете пълния звъкозапис от събитието:
А тук ще чуете интервюто по радио Хоризонт с Надежда Максимова и с Петър Канев за смисъла на събитието:
Дискусията премина при силен обществен и медиен интерес. За организаторите от Коалиция „За да остане природа” неочаквана изненада беше участието на заместник-министъра г-н Чавдар Георгиев като представител на БСП. Въпреки четири годишната си практика на бездействие и съдействие за унищожаване на Натура 2000 зоните и българските защитени територии, той заяви твърдото намерение на партията си за следващото управление гарантират спазването на европейските закони и правилното прилагане на Натура 2000 мрежата. Освен това обеща да засилят сътрудничеството с неправителствения и граждански сектор.
От представителите на ГЕРБ се чу твърдото намерение защитените територии в България да стигнат средния европейски стандарт - 12%, вместо сегашните 5%. Заявено беше още, че ще се работи за промяна на начина, по който се извършват екологичните оценки. Припомняме че в момента инвеститорът плаща на учени които да му подготвят доклад по екологична оценка и това създава предпоставки за корупционни практики и недействителни преценки за въздействието върху околната среда.
Подобни намерения и ангажименти се чуха от страна и на Синята коалиция, като там се наблегна и на твърдата им политика за незабавно изпълнение на задълженията на страната, свързани с европейското законодателство и осигуряването на реално функционираща Натура 2000 мрежа в България.
Представителите на ГЕРБ, БСП, Синята коалиция, Зелените и Другата България се обединиха в мнението си за важността на политиката за опазване на българската гора и необходимостта от горска сертификация, но само три от тях (ГЕРБ, Синята коалиция и Зелените) поеха твърд ангажимент за 20 годишен мораториум върху смяната на предназначението на вече заменените гори.


Неизненадващо пълно покритие на поставените от неправителствения сектор искания и насоки за екологична политика, разписани в 10те точки http://forthenature.org/documents/609/, имаше пълно разработени само в програмата на ПП Зелените.Също неизненадващо, представителят на Лидер, партията на Ковачки, не можа да посочи конкретни точки от тяхната програма, която трудно би доказала допирна точка с опазване на природата.
Въпреки това може да се отбележи значителен напредък в политиките на българските партии през последните години на демокрация, за първи път някой от тях поне схематично разписват насоки за екологична политика.

Ние от Коалиция „За да остане природа в Българя” смятаме до изборите през юли да продължим двустранните разговори с кандидатите за управници и да помогнем с експертни становища за разписването на конкретни стъпки и ангажименти за опазване на българската природа през следващото управление, като десет дни преди изборите ще предоставим на широката публика и нашите доброволци изчерпателен списък и резултати от поетите от всяка една партия решения и насоки.

Документираме и заснемаме изказванията и обещанията и след изборите няма да се уморим да припомняме поетите ангажименти. Разчитаме на активните и осъзнати граждани да следят и подпомагат процеса и въпреки горчивия до сега опит да не допускаме думите да не се превръщат в дела.


Първата среща дискусия се осъществи по проект „Място за бъдеще”, с финансовата подкрепа на Тръста за Централна и Източна Европа и в партньорство с департамента „Политически науки” на Нов Български Университет.June 18th, 2009 | Tags: - Интервюта в медии, АНАЛИЗИ, ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ, ДЕБАТИ НА БЪДЕЩЕТО, ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗЕЛЕНИ ДОКУМЕНТИ, Място за бъдеще, ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАМПАНИИ, Петър Канев, ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ НБУ, ПРИРОДОЗАЩИТНИ ГРУПИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, За да остане природа в България, Андрей Ковачев, БСП, ГЕРБ, Даниел Попов, Димитър Василев, доц. Антоний Гълъбов, доц. Антоний Тодоров, Екологични политики, избори 2009, Лорита Радева, околна среда, Петър Корумбашев, ПП Зелените, Синя коалиция, Тома Белев, Чавдар Георгиев | Category: - НБУ: партньори, 1. А У Д И О записи, 2. В И Д Е О дневник, 3. Д Н Е В Н И К, 4.АНАЛИЗИ и идеи, 5. УНИВЕРСИТЕТЪТ | Subscribe to comments | Leave a comment | Trackback URL

28.04., НБУ: Прожекция на “Приключено по давност” и дискусия “Паметта на протеста”

Уважаеми приятели,
Имаме удоволствието да ви поканим на:
прожекция на филма на Малина Петрова „Приключено по давност”
и дискусия за събитията от лятото на 1990-а „Паметта на протеста”
на 28 април, 14:45, в зала 706, 2 корпус, НБУ
Събитието е съвместно организирано от проект за гражданско образование „Място за бъдеще” и департамент „Политически науки” към Нов български университет.
През 2006 г. Малина Петрова получава наградата за гражданска доблест “Паница” на Нов български университет. Чрез средствата по тази награда е реализиран филмът й “Приключено по давност”, който разказва за журналистическото й разследване за подпалването на Партийния дом в София. Филмът ще се прожектира за първи път в Нов български университет.
Прожекцията ще бъде последвана от дискусия с участието на Малина Петрова, Петко Симеонов, Димитър Луджев и студенти и преподаватели от НБУ.
Модератор: доц. Анна Кръстева
Заповядайте!
Тук може да видите началото на филма, в който са включени и куриозни кадри от гражданските природозащитни акции в подкрепа на на Природен парк Странджа през 2007 г.:
April 26th, 2009 | Tags: "Приключено по давност", АВТОРСКИ ФИЛМИ, ДЕБАТИ НА БЪДЕЩЕТО, ЗЕЛЕНА ИСТОРИЯ, ЗЕЛЕНА КЛАСИКА, Място за бъдеще, ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАМПАНИИ, ПОЕТИЧНО, ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ НБУ, СЕМИНАР-ДИСКУСИЯ, ЗА СТУДЕНТА, ЗЕЛЕНИ ФИЛМИ, В Нов български университет, Димитър Луджев, доц. Анна Кръстева, журналистическо разследване, запалване на Партийния дом, Малина Петрова, Нов български университет, Паметта на протеста, Паница, Петко Симеонов, Странджа, филм | Category: - НБУ: партньори, 2. В И Д Е О дневник, 3. Д Н Е В Н И К, 5. УНИВЕРСИТЕТЪТ | Subscribe to comments | Leave a comment | Trackback URL

23.03.2009, НБУ: Безплатната енергия и политиката - част 2: гласове и образи

На 23 март в Нов български университет се състоя срещата-разговор “Безплатната енергия и политиката - част 2“, за която разказахме тук.

Предлагаме ви запис от представянето на физика Огнян Митов, в което са обсъдени някои изобретения на проф. д-р Стефан Найденов, професор по химия, доцент по медицина, електроинженер, изобретател и автор на книгата “И все пак водата гори“:
През 80-те и 90-те години на миналия век професор Найденов разработва технологии за създаването на високо ефективно и безвредно за околната среда гориво чрез добавяне на изобретен от него ензим към водата и за студен ядрен синтез. Тези технологии не получават гласност, както по икономически съображения, така и заради опасността да бъдат използвани за военни цели. Един от важните въпроси, повдигнат по време на представянето, беше: Дорасло ли е човечеството за новите енергии, особено когато те могат да бъдат обърнати против него?

* * *
Напомняме, че разполагаме със статията на Огнян Митов „Структура на физическия вакуум и космическата експанзия на съвременната земна цивилизация“. Ако искате да я прочетете – моля драснете ни един ред.
Още за дискусията:
Ако имаме свободна енергия,
те вече няма да имат власт над нас.“
(Милтън Купър)
Департамент Политически науки на НБУ,
Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“
и екипът на проект „Място за бъдеще“
представиха на 23 март 2009 г. (понеделник) от 16,15 ч. в НБУ, І корпус, зала 210:
Безплатната енергия и политиката - част 2
Среща-разговор с български учени и изобретатели, разработващи технологии в сферата на нестандартните чисти източници на енергия
Водещи: Калин Ненов, Георги Стефанов
Модератор: ас. Радосвета Кръстанова
След прожекцията на американския документален филм Свободната енергия: надпреварата към нулевата точка, екипът на “Място за бъдеще” предостави на студенти, преподаватели и граждани възможност да се запознаят на живо с български учени и специалисти, посветили изследванията и експериментите си на нестандартните начини за добиване на енергия – например студения синтез и енергията на нулевата точка.
Освен че ни подготвя за бъдещето, които идва, тази среща повдига и ключови въпроси за настоящето ни: Какви са причините да не живеем в свят на чиста и (почти) безплатна енергия – научно-технологични, политически или…? Какви са моралните избори, поставени пред всеки от нас – независимо дали създател или потребител на новите технологии, - когато тези технологии могат да бъдат използвани и като оръжие? Кой има правото да определя достъпа ни до тях?
Една от основните цели на срещата беше запознанство между потенциални съмишленици в разработването и популяризирането на енергиите на бъдещето.
В рамките на срещата бяха прожектирани кадри от български научни експерименти.
С участието на Огнян Митов, Светозар Златков и други.
Повече по темата:
Темата за безплатната енергия е особено актуална във времена на енергийна криза – като днешните. Ако гледате „Свободната енергия: надпреварата към нулевата точка“ (може да го изтеглите оттук), ще се изумите от възможностите, които разкриват пред нас експериментите и научните разработки, търсещи качествено нови енергийни източници – от електрогравитацията до студения синтез… и ще се стъписате (може би от ролята на политиката в разгласяването и разпространяването на всяко ново общополезно откритие.
Къде се дяна безплатната енергия?
В края на 19 век научните списания предсказвали, че ще бъдем свидетели на „безплатно електричество“, съвсем скоро. Ежедневно ставали невероятни открития относно природата на електричеството. Никола Тесла демонстрирал „безжични мълнии“ и други чудеса, свързани с високочестотни токове. Царяла невиждана и нечувана възбуда за идното бъдеще. В разстояние на 20 години се появили автомобили, самолети, филми, звукозапис, телефонът, радиото и камерите за масова употреба. За първи път в познатата ни история, обикновеният човек бил насърчаван да съзре една визия на бъдеще с модерен транспорт, работа, дом и храна. Без болести, без бедност. Този път за всеки щяло да има „парче от тортата“…
И после? Къде са се потулили тези революционни енергии, тази технологична експлозия? Нима цялото въодушевление за „безплатната енергия“ е отречено от истинската наука? Или заслугата е на богатия елит, контролиращ правителствата, и безучастното ни общество?
Днес, в ново хилядолетие, и тук, в България – какво точно се случва?
На тази българска страница са събрани велики открития и личности в областта на свободната енергия.
Повече информация за стремежа към нулевата точка и свободната енергия можете да видите тук, както и тук (и двата материала са на английски).
Още снимки от дискусията:

Тук и тук можете да намерите множество статии и препратки към сайтове за алтернативна енергия.

2 Responses to “23.03.2009, НБУ: Безплатната енергия и политиката - част 2: гласове и образи”

 1. 1
 2. vlindos:
 3. May 8th, 2009 at %20:%May
 4. Много жалко, че не съм чул за дискусията - ще има ли продължения по темата?
 5. 2
 6. kalin:
 7. May 8th, 2009 at %23:%May
 8. Засега не сме планирали среща-продължение. Ако има - ще я обявим на сайта. Искате ли да ви абонираме за мейлинг листа ни, да получавате директно новини за следващи събития?

Студенти от курс Европейски проекти на практическо обучение в Столична община

Проектът “Място за бъдеще” днес се пренесе и на територията на Столична община. Студенти от франкофонската магистърска програма на НБУ Международни отношения и сравнителна политика и техният преподавател ас. Радосвета Кръстанова проведоха “на терен” практическо обучение в рамките на курс “Европейски проекти”. Курсът е интегриран към проекта и представлява част от стратегията му за популяризиране на устойчивото развитие като философия, ценности и практика.
Обучението бе проведено от г-жа Надя Николова, директор на Дирекция “Европейски програми и проекти”, и г-жа Мариана Георгиева, главен експерт по европейски проекти към Столична община. Експертите запознаха гостите си с успешно приключилите проекти по предприсъединителните и оперативните програми на Европейския съюз, сред които се открояват “Витоша - великата българска гора”, финансиран от програма ФАР и проведен в партньорство с дирекцията на природен парк “Витоша” и читалище “Джон Атанасов”. Проектът е допринесъл с финансова и техническа подкрепа за подобряване на съществуващата туристическа инфраструктура и услуги, както и за облагородяване на облика на любими за жителите на столицата места като местността Дендрариума край Златните мостове.
Сред успешните начинания се нарежда и “Проект за подобряване на сближаването при решаване на проблеми на принципа на добросъседство на местно ниво”, проведен в район Красна поляна.
Представени бяха и одобрените за финасиране проекти за 2009 година с участие на Столична община, от които - два проекта по Седма рамкова програма и шест проекта по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERRЕG.
Общинските експерти споделиха свои впечатления от досега проведените проекти, като откроиха някои успехи и трайни проблеми. Сред проблемите най-ясно се очертават липсата на експертен и административен капацитет и проектирането “на парче”, което води до конкретни положителни резултати без възможност да бъдат затвърдени и превърнати в устойчива практитка. Пример за това е въвеждането на обучителни инициативи по опазване на околната среда в началния обучителен курс: обучението се ограничава до няколко “пилотни” училища и трае до края на “живота” на проекта. Липсата на стратегически подход за решаване на проблемите на столицата се открои и в практиката по проектите. Единодушно беше изтъкната нуждата от надграждане и разширяване на постигнатите резултати и от интегриран подход към решаването на проблемите.
Студентите бяха активна страна по време на срещата. С критичен, но конструктивен тон те провокираха представителите на столичната администрация с наблюдения за непрозрачност при провеждане на конкурсите за проекти и публични търгове, при набиране на екипи от консултанти и при набор на служители в държавните и общинските институции. В последвалата дискусия изразът “устойчиво развитие” устойчиво се вплете в аргументите и разсъжденията на двете страни, което доказа, че академичната и административната среда могат да говорят на един език и да си взаимодействат.

София - град за хората” - форум-дискусия за проблемите на столицата в НБУ (18.12.2008)


В първия форум-дискусия към проекта “Място за бъдеще”, посветен на проблемите на столицата и гражданското участие в Столичния общински съвет, се включиха следните участници:
Ана Изворска - Дружество за ООН
Анна Бошкова - “Град за отговорни хора”
Андрей Александров - PSP Computers
Антония Кондова - заинтересован студент, департамент “Масови комуникации” - НБУ
Борислав Сандов - СРОКСОС - Сдружение за развитие и обществен контрол на студентските общежития и столове
Бояна Василева - Фондация “Пясъчен часовник” - ландшафтен архитект
Венцислав Божилов - Сдружение “За защита здравето и живота на населението и околната среда”, специалист по битови отпадъци и пестициди. Инженер в областта на физиката
Виолета Кръстева - стажант в “Място за бъдеще”, студент в бакалавърска програма Културология в СУ
Владимир Венков - гражданин
Владимир Генков - “Инициативен комитет за опазване на зелените площи”, електро-инжинер
арх. Галина Славова
Георги Стефанов - СДП “Балкани”, ИУЦЕ, помощник на WWF Дунавско-карпатска програма и на СГС “Щастливеца” по проекта “Място за бъдеще”, еколог
Гергана Костуркова - Еко клуб UNECO, студент в бакалавърска програма Културология в СУ, стажант в “Място за бъдеще”
Денница Кюранова - ОСГС -ИГЗС
Димитър Кондарев - студент, НБУ
Димитър Недановски - Гражданска група ” Хармония”, студент
Дияна Вапцарова - Сдружение “Доброволци България”
Енислав Иванов - НЕЛК, лекар
Зорница Гечева - студент “Политически науки”, НБУ
Ивайло Кръстев - Сдружение “Защита здравето и живота на населението и околната среда” - от кв. Суходол
Иван Петров - гражданин
Камен Колев - застраховател
Лора Абаджиева - Сдружение “Няма време”
Маргарита Аспарухова - Сдружение “Доброволци - България”, студент в бакалавърска програма Културология в СУ
арх. Мартин Микуш - архитект по градско планиране, университетски проект “Място за бъдеще”
Мая Тодорова - заинтересована гражданка
Мила Бобадова - “Град за отговорни хора”, ветеринарен лекар
Олга Кряшевских - Еко клуб UNECO, студент в бакалавърска програма Културология в СУ
Петър Гоцин - гражданин
д-р Петър Канев - Институт за философски изследвания на БАН, хоноруван преподавател в специалност Културология в СУ, СГС “Щастливеца”, ръководител на проект “Място за бъдеще”
ас. Радосвета Кръстанова - университетски проект “Място за бъдеще”, докторант и преподавател в департамент Политически науки на НБУ, председател на СГС “Щастливеца”
Радостина Маринова - Фондация “Еко общност”, сдружение “Велоеволюция”, еколог
ас. д-р Росен Стоянов - департамент “Масови комуникации”, НБУ
Ростислав Кандиларов - Сдружение “Велоеволюция”
Румен Димитров - Сдружение “За Люлин”
Стоян Кочев - Сдружение “Велоеволюция”
Теодор Василев - НС “Бъдеще сега”
Теодора Цановска - Сдружение “Доброволци България”
Цонка Костевска - Фондация “Детето и природата”
Юрий Анджекарски - заинтересован гражданин
Събитието протече под формата на четири кръгли маси, на които гражданите обсъдиха и формулираха най-значимите проблеми на столичния град и представиха своите идеи за подобряване на ефективността на гражданското участие в Столичния общински съвет.
Предстои следваща среща, посветена на същата проблематика, на която активните граждани ще могат да продължат дискусията и да изработят конкретни предложения и стратегия за подобряване на вазимодействието между гражданските организации и институциите с оглед повече солидарност при решаването на проблемите на София.
Снимки от събитието: Гергана Костуркова
December 29th, 2008 | Tags: Y. Гражданско образование: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ и ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ - Програмни документи, - Дебати и дискусии, - НБУ: партньори, Гергана Костуркова, Граждани за София, Гражданска компетентност, ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ, Място за бъдеще, ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ НБУ, Радосвета Кръстанова, Ростислав Кандиларов, граждански форум за София, Нов български университет, София, Столична община, Теодор Василев, форум-процес | Category: - НБУ: партньори, 1. А У Д И О записи, 3. Д Н Е В Н И К, 5. УНИВЕРСИТЕТЪТ | Subscribe to comments | Leave a comment | Trackback URL

Представяне на “Място за бъдеще” в НБУ, 30.10.2008 г.

Най-накрая стартира проектът ни “Място за бъдеще”
и ето че точно на 30 октомври 2008 година, в този отговорен ден на посещението на комитета по петициите
се състоя нашето официално откриване на проекта,
на което бяха поканени важните ни партньори от университетските среди, с които сме уговорили съвместна работа, граждански групи и партниращи ни НПО.
Смисълът на събитието е и запознанството с хора, с които потенциално могат да се направят много неща в дългосрочна перспекитва за устойчивността и развитието на каузата на гражданската компетеност и активност като път за един по-добър, по-смислен живот у нас
Организацията на събитието бе осъществена от
Софиийско гражданско сдружение „Щастливеца” в партньорство с:
Нов български университет
Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Архитектурен факултет към Университет за архитектура, строителство и геодезия
Коалиция от неправителствени организации и граждански инициативи „За да остане природа в България”
и Студентски съвет към Нов български университет
Събитието се проведе на
30 октомври (четвъртък) 2008 г., 16.20 ч.
Нов български университет
зала 409, І корпус
Представяне на проекта „Място за бъдеще”
университетския проект за устойчиво развитие и гражданско участие, осъществяван от Софийско гражданско сдружение „Щастливеца” и партньори и подпомогнат от Тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа, CEE Trust.
Събитието представи смисъла, целите и възможностите на проекта при интегрирането му в обучението на студентите в партниращите университети, както и партньорите на „Място за бъдеще” от неправителствения сектор и от академичните среди. То беше ознаменувано (за добър старт :))) и с по чаша домашно вино.
Веднага след представянето се състоя и откриването на фото-изложба
Страна без бъдеще или място за бъдеще?”
пред Аулата, I корпус, Нов български университет
Повече информация:
Водещите ас. Радосвета Кръстанова и д-р Петър Канев представиха екипа на „Място за бъдеще” и партниращите университети, неправителствени организации и граждански групи. Фокус на събитието беше документалният филм, направен от студенти в Нов български университет, който представя мотивите на „Място за бъдеще” през погледа на всеки от участниците в него и същевременно е пример за една от целите на проекта: ангажирането на студенти от различни специалности.
„Ние решихме „Място за бъдеще” да бъде това място, където се срещат студенти, преподаватели, експерти, природолюбители или просто хора с ярка, активна позиция. Желанието ни е да покажем, че у нас има хора, които живеят в настоящето, но с делата си правят бъдеще. Така ще демонстрираме, че гражданското общество в България съществува не само във фантазията на политолозите, че гражданската активност за някои българи не е добро пожелание, а реално състояние”, обясни Радосвета Кръстанова, координатор на проекта в НБУ.
Официалното стартиране на „Място за бъдеще” бе предшествано от дискусията „Можем ли да спасим природата на България?” на 23.10., където членове от екипа на проекта и партньорите от неправителствения сектор („За да остане природа в България“) се срещнаха със студенти от НБУ, представиха позициите и дейностите си и отговаряха на въпроси на академичното общество.
На 28 октомври (вторник), от 18,30 ч., в Малка аула, I корпус, НБУ (пред голямата Аула), се състоя друго събитие по проекта: „Природа без граници” - среща-разговор с Давид Моран (председател на френското Сдружение за опазване на българската природа „Франция-Рила”) с участници: Вера Петканчин от “Граждани за Рила” и Университетски клуб по франкофония в НБУ.
Представянето на „Място за бъдеще” на 30 октомври съвпадна с посещението на делегати от Комитета по петициите към Европейския парламент, които ще разглеждат внесените български петиции. Голяма част от тези петиции са плод на гражданската активност в защита на българската природата – една от важните и актуални теми, които залягат в дейностите на „Място за бъдеще”.
Проект „Място за бъдеще” се осъществява с финансовата помощ на Тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа (CEE Trust)
Запис от представянето:

Нашето бъдеще пее:

Тука под липите стари не веднъж играх,
тука с весели другари скачах и се смях.
Къщичке на дните златни, кът свиден и мил,
и за царските палати не бих те сменил.
(В ролята на бъдещето: Дима и Яна Каневи.)

One Response to “Представяне на “Място за бъдеще” в НБУ, 30.10.2008 г.”

 1. 1
 2. May 17th, 2009 at %00:%May
 3. Пожелавам успех на това прекрасно начинание!

Природа без граници: среща с Давид Моран (”Франция-Рила”) - 28.10.08, НБУ


Радосвета Кръстанова и Давид Моран в НБУ
На
28 октомври (вторник) 2008 от 18.30 ч. в Нов български университет, 1 ет., Малка аула (пространство до Голямата аула) Софиийско гражданско сдружение “Щастливеца” в партньорство с Нов български университет - Департамент „Политически науки”, Университетски клуб по франкофония към НБУ и Гражданско обединение „Граждани за Рила” (част от Коалиция от неправителствени организации и граждански инициативи „За да остане природа в България“) организираха и осъществиха:
Природа без граници
среща-разговор с Давид Моран (председател на френското Сдружение за опазване на българската природа Франция-Рила)
Водещ: ас. Радосвета Кръстанова
Участници: Вера Петканчин, Граждани за Рила, Михаил Михов, Българска асоциация за алтернативен туризъм, представители от Екологично сдружение “За земята”
и
Университетски клуб по франкофония към НБУ, ас. Миглена Пейчинова и курс студенти от Депаратмент Науки за земята и околната среда, ас. Росен Стоянов и курс студенти от Депратамент Масови комуникации, доц. Михаил Михайлов и курс студенти от Департамент Бизнес администрация и икономика и курс студенти, доц. Антоний Гълъбов от Депратамент Политически науки и курс студенти
и
много гости и приятели на Рила.
Запис от срещата, която обявихме тук.

October 30th, 2008 | Tags: -Нов български университет, Граждани за Рила, Давид Моран, Департамент Бизнес администрация и икономика на НБУ, Департамент Масови комуникации на НБУ, Департамент Науки за земята и околната среда на НБУ, Департамент Политически науки в НБУ, дискусии, Рила-Франция | Category: -Нов български университет, - Дебати и дискусии, - Лекции и семинари, - ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, Д Н Е В Н И К, ЗВУКОЗАПИС, УНИВЕРСИТЕТЪТ | Subscribe to comments | Leave a comment | Trackback URL

Можем ли да спасим българската природа? - дебат с коалиция “За да остане природа в България” в НБУ, 23.10.2008 г.

Официалното стартиране на „Място за бъдеще” бе предшествано от дискусията „Можем ли да спасим природата на България?” на 23.10., организирана съвместно с Департамент Политически науки на Нов български университет, където членове от екипа на проекта и партньорите от неправителствения сектор („За да остане природа в България“) се срещнаха със студенти от НБУ, представиха позициите и дейностите си и отговаряха на въпроси на академичното общество.
„Ние решихме „Място за бъдеще” да бъде това място, където се срещат студенти, преподаватели, експерти, природолюбители или просто хора с ярка, активна позиция. Желанието ни е да покажем, че у нас има хора, които живеят в настоящето, но с делата си правят бъдеще. Така ще демонстрираме, че гражданското общество в България съществува не само във фантазията на политолозите, че гражданската активност за някои българи не е добро пожелание, а реално състояние”, обясни Радосвета Кръстанова, координатор на проекта в НБУ.

Как започна всичко: Семинарът “НАТУРА 2000″ в НБУ, март 2007

Ето така се зароди идеята за проекта “Място за бъдеще” преди 2 години.
Семинарът “НАТУРА 2000″ беше организиран от Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” в рамките на Департамент Политически науки на Нов български университет на 7 март 2007 г. Всичко за мрежата НАТУРА 2000 студентите научиха от лекцията на Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа “Балкани”. Гражданското природозащитно движение бе представено от Надежда Максимова и Янина Танева от гражданска група “Да спасим Иракли!”. На семинара присъства лично и проф. Богдан Богданов, председател на настоятелството на НБУ.
Семинарът бе много успешен и събуди небивал интерес сред студентите, някои от които по-късно устойчиво се включиха в природозащитното движение.
Помощници на Радосвета Кръстанова и Петър Канев при организацията на семинара бяха Калин Ненов и Георги Стефанов.
И се зароди идеята за проекта ни “Място за бъдеще”.
Звукозаписът от събитието е направен от Калин Ненов. Може да го чуете ето тук:

Няма коментари:

Публикуване на коментар